Month: februar 2014

Tale til generalforsamling i Sundby / Islands Brygges radikale bydelsforening

For de af jer, der ikke kender mig, vil jeg lige bruge to ord på at fortælle om min baggrund. Jeg er 27 år, uddannet sociolog fra Aalborg Universitet i 2011. har været ansat som konsulent hos Rambøll Management, hvor jeg lavede evalueringer og analyser for diverse styrelser og ministerier. I januar sidste år blev jeg tilbudt et ph.d. stipendiat, som jeg ikke kunne sige nej til. Så i dag er jeg ph.d. studerende på andet år og er dybt begravet i mit projekt, som har til formål at undersøge beskæftigelsesindsatsens betydning for at understøtte udsatte kontanthjælpsmodtageres vej mod arbejdsmarkedet. (mere…)

Alternative tilgange til at støtte udsatte unges vej mod uddannelse eller arbejde

I Danmark har vi en stor gruppe unge udsatte som ønsker at komme videre med deres liv. Men de har ofte svært ved at se sig selv i de aktiveringstilbud, som landets kommuner tilbyder i øjeblikket. De unge efterspørger blandt andet muligheden for at komme på højskole med økonomisk støtte – som alternativ til at blive en del af kontanthjælpssystemet.  (mere…)