Month: juni 2014

Politik der professionaliserer beskæftigelsessystemet og ikke økonomiserer professionalismen, tak!

Persongalleriet i den nye dagpengekommission vidner efter min mening om et ensidigt og til dels forfejlet fokus i den forestående kuglegravning af dagpengesystemet. Udover arbejdsmarkedets parter består kommissionen af fire økonomiprofessorer – og dermed ingen, der har indblik i de systemer, processer og mere bløde, sociale mekanismer, der har betydning for dagpengemodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Og det til trods for, at forskningen tydeligt dokumenterer, at netværk, kompetencer, virksomhedssamarbejde mv. er afgørende for jobmulighederne. Ikke økonomiske incitamenter!
Jeg mener vi bør føre en politik, der handler om professionalisering af beskæftigelsessystemet, frem for en politik der tager afsæt i en økonomisering af professionalismen. Og med det mener jeg organiseringen af en beskæftigelsesindsats der baserer sig på viden om, hvad der virker og reelt
inddrager og giver plads til beskæftigelsesmedarbejdernes faglighed og skøn i arbejdet. Som der bliver lagt op til lige nu, med sammensætningen fagligheder i dagpengekommissionen, vil organiseringen i stedet tage afsæt i beregninger af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Og nuvel, den skal selvfølgelig også tages med i betragtning, det siger sig selv. Men fuldstændig at ignorere den sociale – og samfundsvidenskabelige relevans, ved udelukkende at have de økonomiske briller på, det mener jeg er forfejlet! Så: Er det mon for sent at få et par personer mere med i kommissionen Mette Frederiksen?

(Kilde: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/285858/nina_smidt_i_front_for_dagpengekommmission.html)

Mindre bureaukrati – hvordan?

I den seneste tid er jeg, i møder med professionelle fagfolk, borgere, lobbyister og politikere, gentagne gange stødt på spørgsmålet om, hvad vi gør ved det stigende bureaukrati i det danske velfærdssystem – herunder regelstyring, dobbeltarbejde,unødig dokumentation mv.

Jeg mener det er en helt afgørende diskussion at tage. Og en diskussion som skaltages mange steder. Fra gangene på Christiansborg til køkkenbordet hos Fru Hansen,der modtager hjemmehjælp. Fra et radikalt politisk synspunkt er tillidsdagsordenen en del af vores DNA. Vi tror på, at den enkelte gerne vil det bedste for sig selv og samfundet. Gerne vil i arbejde. Gerne vil tage sig af sine børn. Gerne give en ekstra hånd som en del af civilsamfundet. Og vi tror på, at medarbejderen vil det bedste for borgerne, de møder. Tale til dem i øjenhøjde og tage udgangspunkt i deres situation og ikke i et skema. Hvorfor sker det så ikke alle steder? Ja, det er her, diskussionen skal tage sit udgangspunkt. Mellem mennesker. Jeg mener, vi har reduceret rigtig mange medarbejdere til mennesker, der med skyklapper krydser af på et skema. Er du ikke på skemaet, ja, så kan du ikke blive hjulpet. Vi skal have fagligheden tilbage – give tilliden tilbage til medarbejderne, så de tør tage deres faglighed i brug. Men også forvente, at alle tager et ansvar. Vi skal kigge på sig selv og spørge, hvordan kan JEG blive bedre. Hvordan kan JEG hjælpe andre med at blive bedre? Hvis vi diskuterer de to ting – rammer for tillid og medarbejderens ansvar og kompetencer, så tror jeg, vi kan samle nok sammen til,at man på Christiansborg lytter mere. (mere…)