Mindre bureaukrati – hvordan?

I den seneste tid er jeg, i møder med professionelle fagfolk, borgere, lobbyister og politikere, gentagne gange stødt på spørgsmålet om, hvad vi gør ved det stigende bureaukrati i det danske velfærdssystem – herunder regelstyring, dobbeltarbejde,unødig dokumentation mv.

Jeg mener det er en helt afgørende diskussion at tage. Og en diskussion som skaltages mange steder. Fra gangene på Christiansborg til køkkenbordet hos Fru Hansen,der modtager hjemmehjælp. Fra et radikalt politisk synspunkt er tillidsdagsordenen en del af vores DNA. Vi tror på, at den enkelte gerne vil det bedste for sig selv og samfundet. Gerne vil i arbejde. Gerne vil tage sig af sine børn. Gerne give en ekstra hånd som en del af civilsamfundet. Og vi tror på, at medarbejderen vil det bedste for borgerne, de møder. Tale til dem i øjenhøjde og tage udgangspunkt i deres situation og ikke i et skema. Hvorfor sker det så ikke alle steder? Ja, det er her, diskussionen skal tage sit udgangspunkt. Mellem mennesker. Jeg mener, vi har reduceret rigtig mange medarbejdere til mennesker, der med skyklapper krydser af på et skema. Er du ikke på skemaet, ja, så kan du ikke blive hjulpet. Vi skal have fagligheden tilbage – give tilliden tilbage til medarbejderne, så de tør tage deres faglighed i brug. Men også forvente, at alle tager et ansvar. Vi skal kigge på sig selv og spørge, hvordan kan JEG blive bedre. Hvordan kan JEG hjælpe andre med at blive bedre? Hvis vi diskuterer de to ting – rammer for tillid og medarbejderens ansvar og kompetencer, så tror jeg, vi kan samle nok sammen til,at man på Christiansborg lytter mere.

 

Hen over efteråret og vinteren arbejdede jeg sammen med en gruppe andre radikale tillidsfolk på et udspil til moderniseringen af den offentlige sektor. Et af decentrale punkter her var blandt andet forslag til, hvordan den offentlige sektor kan blive mindre bureaukratisk. Det lyder sådan her:

 

Radikale Venstre vil en offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk, fordi det frigiver ressourcer, øger gennemsigtigheden og giver større tilfredshed for borgere og medarbejdere. Vi anser det som en værdi i sig selv, at man som borger kan gennemskue, hvordan og hvorfor offentlige beslutninger bliver taget og hvilken betydning det har for ens egen hverdag. Ved at fritage medarbejdere og ledere fra regler og proceskrav kan vi samtidig frigive ressourcer tilfaglig funderet opgaveløsning – og det giver større arbejdsglæde og motivation.

Tidligere forsøg på at forenkle regler og love har haft begrænset succes. Derfor er der behov for at anlægge en mere ambitiøs og helhedsorienteret tilgang tilregelforenkling i den offentlige sektor.

Derfor mener Radikale Venstre, at:

 • Det er afgørende, at politikere og embedsmænd er deres ansvar bevidst og afstår fra detailregulering i fremtidig lovgivning, idet det er sværere at fjerne love og regler, når de først er vedtaget end at lade være med at detailregulere i første omgang. Vi vil forpligte os på, at dette princip efterleves i kommende love og regler ved at gennemgå dem med dette for øje, inden de behandles i Folketinget.
 • Høringer skal suppleres af involvering af praktikere tidligt i det lovforberedende arbejde for at kvalificere lovgivningsarbejdet og forebygge detailstyring.Involvering af praktikere kan sikre nye perspektiver, som er afgørende for at forstå, hvordan en ny lov reelt vil kunne fungere i praksis, og hvordan den vils pille sammen med eksisterende lovgivning.
 • De løbende styringseftersyn[1] af centrale politikområder skal udbredes og opprioriteres for at sikre meningsfuld og resultatorienteret regulering.Styringseftersynene gennemgår lovgivningen ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i hvordan lovgivningen påvirker den enkelte borger eller virksomhed
 • Der skal indføres en udvidet udfordringsret, som på baggrund af gode resultater på centrale resultatmål fritager offentlige institutioner for proces- og dokumentationskrav. Eksempelvis kan folkeskoler, der opnår gode resultater i forhold til elevsammensætningen fritages for at skulle lave elevplaner. En udvidet udfordringsret skal udelukkende baseres på,  om offentlige institutioner lever op til målsætningerne på centrale resultatmål og omstændelige ansøgnings- og godkendelsesprocedurer kan dermed undgås.Offentlige enheder, som ikke lever op til sine effektmål skal kunne modtagevejledning og støtte med sigte på at forbedre sine resultater.
 • Det er nødvendigt med en løbende stillingtagen til, om offentlige enheder er nødvendige og om de virker efter hensigten. Offentlige enheders faktiske resultater skal derfor holdes op imod de forventede, og vi skal turde tage konsekvensen, når en enhed viser sig ikke at leve op til de målsætninger, der er sat.

Radikale Venstre foreslår samtidig gennemført en række lokale pilotforsøg, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at skabe en lokalt forankret indsats sammenmed konkrete borgergrupper. Det kunne eksempelvis være jobcentrenes beskæftigelsesrettede og jobskabende indsats for kontanthjælpsmodtagere, som er længst fra arbejdsmarkedet. Under pilotforsøgene tilsidesættes centralt fastsatte administrative krav og procedurer, og den lokale praksis vurderes på baggrund af egne mål og resultater. I pilotforsøgene indgår følgende elementer:

 • Udvikling af rammer for en helhedsorienteret indsats sammen med lokale aktører
 • Udvikling af praksis for individuelt tilrettelagte forløb sammen med borgeren
 •  Faglige medarbejdere og ledere fastsætter mål og resultater
 • Fastsættelse af sagsantal med udgangspunkt i lokal praksis, mål og resultater
 • Tidsrammen for udvikling og implementering af praksis fastsættes lokalt
 • IT-systemer,der understøtter den lokale praksis

 

Der er plads til yderligere forslag, nuancer og input – så jeg hører meget gerne fra dig, hvis har noget at byde ind med.

/Sophie Danneris

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s