Politik – mine mærkesager

Mine tre mærkesager, beskæftigelse, socialområdet og den offentlige sektor hænger tæt sammen og indvirker på hinanden og ingen af områderne kan reguleres uden det får indflydelse på de øvrige. Den førte politik på et område får konsekvenser på de øvrige områder og politikken bør derfor samtænkes med henblik på at opnå det bedste samlede resultat.

Eksempelvis får håndtering af udsatte unge betydning for, hvordan de i fremtiden klarer sig med hensyn til opnåelse af uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet og dermed bliver den sociale indsats afgørende for, hvilken indsats disse unge senere i livet skal tilbydes på beskæftigelsesområdet. Ligesom indretningen af den offentlige sektor får betydning for hvordan de offentlige midler benyttes til at løse sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Jeg tror det betyder noget for den enkelte borgers muligheder både socialt og på arbejdsmarkedet, at den offentlige indsats er indrettet, så den tilskynder til eget initiativ og ansvar frem for det offentliges kontrol og detailstyring.

Klik videre og bliv klogere på min politik, og tøv ikke med at skrive til mig, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ideer.