#dagpenge #beskæftigelse #arbejdsmarked #dkpol

Politik der professionaliserer beskæftigelsessystemet og ikke økonomiserer professionalismen, tak!

Persongalleriet i den nye dagpengekommission vidner efter min mening om et ensidigt og til dels forfejlet fokus i den forestående kuglegravning af dagpengesystemet. Udover arbejdsmarkedets parter består kommissionen af fire økonomiprofessorer – og dermed ingen, der har indblik i de systemer, processer og mere bløde, sociale mekanismer, der har betydning for dagpengemodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Og det til trods for, at forskningen tydeligt dokumenterer, at netværk, kompetencer, virksomhedssamarbejde mv. er afgørende for jobmulighederne. Ikke økonomiske incitamenter!
Jeg mener vi bør føre en politik, der handler om professionalisering af beskæftigelsessystemet, frem for en politik der tager afsæt i en økonomisering af professionalismen. Og med det mener jeg organiseringen af en beskæftigelsesindsats der baserer sig på viden om, hvad der virker og reelt
inddrager og giver plads til beskæftigelsesmedarbejdernes faglighed og skøn i arbejdet. Som der bliver lagt op til lige nu, med sammensætningen fagligheder i dagpengekommissionen, vil organiseringen i stedet tage afsæt i beregninger af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Og nuvel, den skal selvfølgelig også tages med i betragtning, det siger sig selv. Men fuldstændig at ignorere den sociale – og samfundsvidenskabelige relevans, ved udelukkende at have de økonomiske briller på, det mener jeg er forfejlet! Så: Er det mon for sent at få et par personer mere med i kommissionen Mette Frederiksen?

(Kilde: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/285858/nina_smidt_i_front_for_dagpengekommmission.html)